20 knop Norcraft 1066/1099 er utviklet for garn, juksafiske, dorg, teinefiske, eller notfiske

Det er lagt vekt på god bokomfort med to separate kabiner.

Båten kan kundetilpasses i nær sagt alle varianter.

Båten bygges i henhold til Nordisk Båtstandard og FF13, og oppfyller alle krav for fartsområde kystfiske og bankfiske 1 og 2 i sommerhalvåret

Hoved data:

  • Lengde: Kan leveres i 10,66 eller 10,99 meter maks lengde.
  • Bredde: 3,9m, 4,3m eller 4,7m
  • Skrog: Halvplanende med kjøl

Ta kontakt for mer informasjon og pristilbud. email; gisle@martec.no tlf: 48080950